Tot U, o HERE, hef ek my siel op. Today we will be exploring the book of Psalm 25. Tot U, o HERE, hef ek my siel op. Version. Jan 27, 2020 - This Pin was discovered by Christelike Boodskappe. Protea Bar Pendant R 240.00. Discover (and save!) As this truth grips him more and more, he will move from a … Tot U hef ek hart en hande; op U, HEER, verlaat ek my; laat die vyand oor my skande, oor my val, hom nooit verbly. Psalms Hoofstuk 25 - Bybel in Afrikaans taal . Psalm 26 - NIV: Vindicate me, LORD, for I have led a blameless life; I have trusted in the LORDand have not faltered. Niemand wat sy ve Psalm 141:8 u goedertierenhede, want dié is van ewigheid af. Size Guide Shipping Ask about this product. Don’t let me be put to shame. I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help… Psalm 123:2 Behold, as the eyes of servants look unto the hand of their masters, and as the eyes of a maiden unto the hand of her mistress; so our eyes wait upon the LORD our God, until that he have mercy upon us. Aanskou my vyande, want hulle is talryk, en hulle haat my met 'n gewelddadige haat. Alle regte voorbehou. Wyk af van wat kwaad is, en doen wat goed is, en jy … Verses 1-3 are saying that people who make it a habit to avoid doing evil things can be led by the Lord, through the Word, to love good things. 22:5,6; 115:9-11op U vertrou ek; #Ps. Test me, LORD, and try me, examine my heart and my mind; My God, op U vertrou ek; laat my nie beskaamd staan nie; laat my vyande oor my nie juig nie. PSALMS 25:2 Bet. 9 Februarie 2003 (oggend) Dr MJ du Plessis Psalm 25:4,5: Psalm 25 , vergeef my ongeregtigheid, want dit is groot. Hoofstuk 25 . Psalm 25:1 This psalm is an acrostic poem, each verse beginning with the successive letters of the Hebrew alphabet Psalm 25:14 Or The secret counsel Cross references Psalm 25 is a song of plea to God Almighty to show us mercy and compassion where we need it the most. laat my nie beskaamd staan nie; laat my vyande oor my nie juig nie. Alle regte voorbehou. want dit is Hy wat my voete uit die vangnet sal hou. Ja, almal wat U verwag, sal nie beskaamd staan nie. Dink aan my in u trou, Here, omdat U goed is. Gebruik met toestemming. א [Alef]25 O Jehovah, ek rig my tot u.. ב [Bet] 2 My God, ek vertrou op u.+ Moenie toelaat dat ek verneder word nie.+ Moenie toelaat dat my vyande lekker kry as gevolg van my rampspoed nie.+ ג [Gimel] 3 Niemand wat op u hoop, sal ooit verneder word nie.+ Maar skande wag op dié wat sonder rede bedrieglik is.+ Psalms 25 Afrikaans 1933-1953 (AFR53) ’n PSALM van Dawid. Leer my, HEER, u regte weë, wys die regte pad my aan; maak my hart daartoe geneë, om met lus daarop te gaan. ADD TO CART. Ja, U sal hul nooit verlaat wat in u vertroue wandel, maar U dek hul met u smaad wat hier trouelooslik handel. is vir die wat Hom vrees, en sy verbond om hulle. Psalm 25 is a song of plea to God Almighty to show us mercy and compassion where we need it the most. Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. 2 Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen. Also, Psalm 25 is pleading to God to save us from the reproach of people. Moet tog nie dink aan die sondes en oortredinge van my jeug nie. SIZE GUIDE This is an approximate conversion table to help you find your size. 2. laat my vyande nie juig oor wat met my gebeur nie. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. vrees? 1 ‘n Psalm van Dawid. PSALMS 25:1 'n Psalm van Dawid. They will be reborn, or regenerated. Hy sal hom leer aangaande die weg wat hy moet kies. My God, op U vertrou ek; laat my … Verses 1-17: This psalm is basically a plea for divine vindication in the light of the oppressor’s allegations and actions. Psalm 2. ADD TO CART. Gebruik met toestemming. ... 25 mm; ADD TO CART. Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. 3 Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil. met dié wat sy verbond en verordeninge bewaar. Bet. But those who can’t be trusted will be put to shame. jw2019 af Persoonlike studie van die Bybel en van die Genootskap se publikasies kan jou help om Jehovah beter te leer ken. 3 Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil. Die Here neem dié wat Hom dien, in sy vertroue. Alef. No one who hopes in you will ever be put to shame, but shame will come on those who are treacherous without cause. PSALMS 37:26 Die hele dag ontferm hy hom en leen uit, en sy nageslag is 'n se n. PSALMS 37:27 Samek. en (Psalm 25:4) Personal study of the Bible and of the Society’s publications can help you become better acquainted with Jehovah. Hy sal die ootmoediges lei in die reg en die ootmoediges sy weg leer. Hulle sal beskaamd staan wat troueloos handel sonder oorsaak. Tot U, o Here, #Ps. Laat onskuld en opregtheid oor my die wag hou. jw2019 af Persoonlike studie van die Bybel en van die Genootskap se publikasies kan jou help om Jehovah beter te leer ken. In verses 4-5, it's saying that people who don't live well - who are ungodly - will not be saved. Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. Hy self sal vernag in die goeie, en sy nageslag sal die land besit. Psalm 121:1,2 A Song of degrees. 2 Bet. Van Dawid. Alef. Psalm 121 in afrikaans is available in 2 pages preview and compose for advanced difficulty. 4 Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my. 'n PSALM van Dawid. These Psalm like many other Psalms is written by King David the ruler of Israel and the greatest king that ever graced the earth. Small Boy with Cap Pendant - 15mm R 160.00. I trust in you; do not let me be put to shame, nor let my enemies triumph over me. Hoofs Psalm 139:14 Ek het jou gevorm in jou moederskoot. We shall be looking at powerful prayer points from psalm 25. Alef. Psalm 25 - Of David. is goedertierenheid en trou vir die wat sy verbond en sy getuienisse bewaar. Maak my u weë bekend Van Dawid.Tot U, Here, rig ek my, my God, op U vertrou ek.Laat my vertroue tog nie tevergeefs wees nie,laat my vyande nie juig oor wat met my gebeur nie. Psalm 23 Pendant - Afrikaans. Psalm 25 is ’n akrostiese Psalm. Show me your ways, LORD, teach me your paths. Lei my in u waarheid en leer my, want U is die God van my heil. R 410.00. In this first Psalm, the inner meaning is pretty close to the surface. Ek was jonk, ook het ek oud geword, maar nooit het ek die regverdige verlate gesien, of dat sy nageslag brood soek nie. The introductory rhetorical question, “Why do the heathen rage” (verse 1), is shown in the following verses to be a question of incredulity: Why do the nations attack God’s anointed king when their attack is doomed to failure? Psalm 25:4-5: Psalm 25 HK Sondag 49 Leer my u weë, Here. Psalms in Afrikaans translation and definition Tot U, o Here, hef ek my siel op. 1. A Psalm of David. 2 My God, I trust in you. en (Psalm 25:4) Personal study of the Bible and of the Society’s publications can help you become better acquainted with Jehovah. In you, LORD my God, I put my trust. Tax included. Hoofstuk 25 ‘n Psalm van Dawid. Hoofs your own Pins on Pinterest Vergewing en bewaring. 3 Those who put their hope in you will never be put to shame. Laat vroomheid en opregtheid my bewaar, want U verwag ek. Psalms Hoofstuk 25 - Bybel in Afrikaans taal . Dit help met die onthou van die Psalm (ten minste vir die Jode!). 86:4; 143:8hef ek my siel op. Alef. My God, #Ps. Die benoudhede van my hart is wyd uitgestrek; lei my uit my angste. Psalm 2: Psalm 2 is attributed to David (in Acts 4:25), and is called the second psalm (in Acts 13:33). Lord, I worship you. Tot U, o HERE, hef ek my siel op. Wend U tot my en wees my genadig, want ek is eensaam en ellendig. Bet. Laat my vertroue tog nie tevergeefs wees nie. En dit help ook om simbolies gesproke die “alfabet van geestelike groei” aan te leer (Elwell). South African Bible Believers: Afrikaans. My God, op U vertrou ek; laat my nie beskaamd Don’t let my enemies win the battle over me. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Discover (and save!) David’s confidence in the Divine Judge is the backbone of Psalm 7 (compare Abraham in Gen. 18:25). almal wat U verwag, sal nie beskaamd staan nie.