42 1-4 “Take a good look at my servant. Before they spring up, I tell you about them.”. 1 Be silent to Me, you islands, and kingdoms shall renew [their] strength; they shall approach, then they … He won’t call attention to what he does with loud speeches or gaudy parades. Ang Panginoon ay lalabas na parang makapangyarihang lalake; siya'y pupukaw ng paninibugho na parang lalaking mangdidigma: siya'y hihiyaw, oo, siya'y hihiyaw ng malakas; siya'y gagawang makapangyarihan laban sa kaniyang mga kaaway. Christmas is over, now what? 15Aking gagawing giba ang mga bundok at mga burol, at tutuyuin ko ang lahat nilang mga pananim; at gagawin kong mga pulo ang mga ilog, at aking tutuyuin ang mga lawa. Sino ang bulag kundi ang aking lingkod? 6 IS 42:3 A bruised reed shall he not break, and the smoking flax shall he not quench: he shall bring forth judgment unto truth. Even the modern alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English. Judah was threatened with destruction by Assyria and Egypt, but was spared because of God's mercy. We see Isaiah telling them here, that the idols of their own, and the idols of their friends, are not enough to save them. Mangagbigay luwalhati sila sa Panginoon, at mangagpahayag ng kaniyang kapurihan sa mga pulo. Isaiah chapter 41 KJV (King James Version) 1 Keep silence before me, O islands; and let the people renew their strength: let them come near; then let them speak: let us come near together to judgment.. 2 Who raised up the righteous man from the east, called him to his foot, gave the nations before him, and made him rule over kings? Isaiah 42 King James Version (KJV). 21Kinalulugdan ng Panginoon dahil sa kaniyang katuwiran, na dakilain ang kautusan, at gawing marangal. 1:1 Ang pangitain ni Isaias na anak ni Amoz, na nakita tungkol sa Juda at Jerusalem, sa mga kaarawan ni Uzias, ni Jotham, ni Ahaz, at ni Ezechias, na mga hari sa Juda.. 1:2 Dinggin mo, Oh langit, at pakinggan mo, Oh lupa, sapagka't sinalita ng Panginoon: Ako'y nagalaga at nagpalaki ng mga bata, at sila'y nanganghimagsik laban sa akin. 8 H1471. Or even, so what? di baga ang Panginoon? 4 Makinig kayong mga bingi; at tumingin kayong mga bulag, upang kayo'y mangakakita. Isaiah 42:1-4: 2020-09-21 The Quiet Peacemaker: Isaiah 42:1-4: 2020-09-19 Justice or Just Us? Narito, ang aking lingkod, na aking inaalalayan; ang aking hinirang, na kinalulugdan ng aking kaluluwa; isinakaniya ko ang aking Espiritu; siya'y maglalapat ng kahatulan sa mga bansa. na laban sa kaniya ay nangagkasala tayo, at sa mga daan niya ay hindi sila nagsilakad, o naging masunurin man sila sa kaniyang kautusan. . Siya'y hindi manglulupaypay o maduduwag man, hanggang sa maitatag niya ang kahatulan sa lupa; at ang mga pulo ay maghihintay sa kaniyang kautusan. Isaiah Images and Notes. 22Nguni't ito ay isang bayang nanakaw at nasamsam; silang lahat ay nangasilo sa mga hukay, at sila'y nangakubli sa mga bilangguan: sila'y pinaka huli at walang magligtas; pinaka samsam, at walang magsabi, Iyong papanumbalikin. na makikinig at didinig para sa panahong darating? Sa Bibliya. 5Ganito ang sabi ng Dios na Panginoon, na lumikha ng langit, at nagladlad ng mga yaon; siyang naglatag ng lupa at ng nagsisilitaw rito; siyang nagbibigay ng hinga sa bayang nito, at ng diwa sa kanila na nagsisilakad dito: 6Ako, ang Panginoon, ay tumawag sa iyo sa katuwiran, at hahawak ng iyong kamay, at magiingat sa iyo, at ibibigay kita na pinakatipan sa bayan, na pinakaliwanag sa mga bansa; 7Upang magdilat ng mga bulag na mata, upang maglabas ng mga bilanggo sa bilangguan, at nilang nangauupo sa kadiliman mula sa bilangguan. sino ang bulag na gaya niya na nasa kapayapaan sa akin, at bulag na gaya ng lingkod ng Panginoon? Sino sa gitna ninyo ang makikinig nito? Siya'y hindi hihiyaw, o maglalakas man ng tinig, o iparirinig man ang kaniyang tinig sa lansangan. o ang bingi, na gaya ng aking sugo na aking sinusugo? How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? di baga ang Panginoon? Ako'y tumahimik ng malaon; ako'y hindi kumibo, at nagpigil ako: ngayo'y hihiyaw akong parang nagdaramdam na babae; ako'y manggigiba at mananakmal na paminsan. Smithson's translation of the Isaiah text is appended below the explanation.1. . Mangaglakas ng kanilang tinig ang ilang at ang mga bayan niyaon, ang mga nayon na tinatahanan ng Cedar: magsiawit ang mga nananahan sa Selah, magsihiyaw sila mula sa mga taluktok ng mga bundok. Narito, ang mga dating bagay ay nangyayari na, at ang mga bagong bagay ay ipinahahayag ko: bago mangalitaw ay sinasaysay ko sa inyo. To Get the Full List of Definitions: I’m backing him to the hilt. Tagalog Bible: Isaiah. Isaiah 41:6 "They helped every one his neighbor; and [every one] said to his brother, Be of good courage." 18 Siya'y hindi hihiyaw, o maglalakas man ng tinig, o iparirinig man ang kaniyang tinig sa lansangan. The Lord's Chosen Servant Isaiah 42. Sign Up or Login. What new thing will God do in our lives this year? Narito, ang aking lingkod, na aking inaalalayan; ang aking hinirang, na kinalulugdan ng aking kaluluwa; isinakaniya ko ang aking Espiritu; siya'y maglalapat ng kahatulan sa mga bansa. na makikinig at didinig para sa panahong darating? 2Siya'y hindi hihiyaw, o maglalakas man ng tinig, o iparirinig man ang kaniyang tinig sa lansangan. 2 He will not cry out nor raise his voice nor let it be heard in the street; 3 a cracked reed he … 10 Isaiah 6:1-3 - In the year that king Uzziah died I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple. en (Isaiah 9:6, 7) The dying patriarch Jacob prophesied about this future ruler, saying: “The scepter will not turn aside from Judah, neither the commander’s staff from between his feet, until Shiloh comes; and to him the obedience of … Ako, ang Panginoon, ay tumawag sa iyo sa katuwiran, at hahawak ng iyong kamay, at magiingat sa iyo, at ibibigay kita na pinakatipan sa bayan, na pinakaliwanag sa mga bansa; 17Sila'y mangapapaurong, sila'y mangapapahiyang mainam, na nagsisitiwala sa mga larawang inanyuan, na nangagsasabi sa mga larawang binubo, Kayo'y aming mga dios. Isaiah 42:1-4: 2020-05-17 Community Is . Show content in: English Both Hebrew. 4Siya'y hindi manglulupaypay o maduduwag man, hanggang sa maitatag niya ang kahatulan sa lupa; at ang mga pulo ay maghihintay sa kaniyang kautusan. Isaiah translation in English-Tagalog dictionary. Mangaglakas ng kanilang tinig ang ilang at ang mga bayan niyaon, ang mga nayon na tinatahanan ng Cedar: magsiawit ang mga nananahan sa Selah, magsihiyaw sila mula sa mga taluktok ng mga bundok. I’ve bathed him with my Spirit, my life. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Is abortion OK if the mother's life is at risk? Aking gagawing giba ang mga bundok at mga burol, at tutuyuin ko ang lahat nilang mga pananim; at gagawin kong mga pulo ang mga ilog, at aking tutuyuin ang mga lawa. 1 Narito, ang aking lingkod, na aking inaalalayan; ang aking hinirang, na kinalulugdan ng aking kaluluwa; isinakaniya ko ang aking Espiritu; siya'y maglalapat ng kahatulan sa mga bansa. Ikaw ay nakakakita ng maraming bagay, nguni't hindi mo binubulay; ang kaniyang mga tainga ay bukas, nguni't hindi niya dininig. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. Lusiper sa Biblia Sacra Vulgata: . He’ll set everything right among the nations. Sino ang nagbigay ng Jacob na pinaka samsam, at ng Israel sa mga magnanakaw? 22 ... Be the first to ask a question for this page! Why does Isaiah 45:7 say that God created evil? Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Siya'y hindi manglulupaypay o maduduwag man, hanggang sa maitatag niya ang kahatulan sa lupa; at ang mga pulo ay maghihintay sa kaniyang kautusan. Narito, ang mga dating bagay ay nangyayari na, at ang mga bagong bagay ay ipinahahayag ko: bago mangalitaw ay sinasaysay ko sa inyo. At aking dadalhin ang bulag sa daan na hindi nila nalalaman; sa mga landas na hindi nila nalalaman ay papatnubayan ko sila; aking gagawing kadiliman ang liwanag sa harap nila, at mga likong daan ang matuwid. Upang magdilat ng mga bulag na mata, upang maglabas ng mga bilanggo sa bilangguan, at nilang nangauupo sa kadiliman mula sa bilangguan. 11 What are the four Servant Songs in Isaiah? What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? 2 He shall not cry, nor lift up, nor cause his voice to be heard in the street. di baga ang Panginoon? sino ang bulag na gaya niya na nasa kapayapaan sa akin, at bulag na gaya ng lingkod ng Panginoon? VERSE 1. o ang bingi, na gaya ng aking sugo na aking sinusugo? 16At aking dadalhin ang bulag sa daan na hindi nila nalalaman; sa mga landas na hindi nila nalalaman ay papatnubayan ko sila; aking gagawing kadiliman ang liwanag sa harap nila, at mga likong daan ang matuwid. 17 How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? 24 Ang mga bagay na ito ay aking gagawin, at hindi ko kalilimutan sila. 7 Ang mga bagay na ito ay aking gagawin, at hindi ko kalilimutan sila. Siya'y hindi hihiyaw, o maglalakas man ng tinig, o iparirinig man ang kaniyang tinig sa lansangan. They are helpful to each other, probably for comfort and to have a friend when trouble comes. Ganito ang sabi ng Dios na Panginoon, na lumikha ng langit, at nagladlad ng mga yaon; siyang naglatag ng lupa at ng nagsisilitaw rito; siyang nagbibigay ng hinga sa bayang nito, at ng diwa sa kanila na nagsisilakad dito: Ako, ang Panginoon, ay tumawag sa iyo sa katuwiran, at hahawak ng iyong kamay, at magiingat sa iyo, at ibibigay kita na pinakatipan sa bayan, na pinakaliwanag sa mga bansa; Upang magdilat ng mga bulag na mata, upang maglabas ng mga bilanggo sa bilangguan, at nilang nangauupo sa kadiliman mula sa bilangguan. Makinig kayong mga bingi; at tumingin kayong mga bulag, upang kayo'y mangakakita. 19 What would be some hints for memorizing Scripture? The Prophet Isaiah was primarily called to prophesy to the Kingdom of Judah. 3 A bruised reed shall he not break, and the smoking flax shall he not quench: he shall bring forth judgment unto truth. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? Sign Up or Login, To Create and Search Notes: This passage in Isaiah shows God speaking into the pain of exile to send a servant who will bring justice, and not to Israel only but to all nations. IS 42:4 He shall not fail nor be discouraged, till he have set … Ang Panginoon ay lalabas na parang makapangyarihang lalake; siya'y pupukaw ng paninibugho na parang lalaking mangdidigma: siya'y hihiyaw, oo, siya'y hihiyaw ng malakas; siya'y gagawang makapangyarihan laban sa kaniyang mga kaaway. 24Sino ang nagbigay ng Jacob na pinaka samsam, at ng Israel sa mga magnanakaw? Mean and when will it happen that every knee shall bow Holy one '' that Christians! Kjv ) and the ang Bibliya version of the young Jesus really like 's (. Is to be called `` the everlasting father '' cases of rape and incest sa 14:12... New things samsam, at hindi ko kalilimutan sila Philippine Bible Society at www.bible.org.ph ng Babilonya na malapit nang mula... A church that ’ s birth and Egypt, but was spared because of God 's.. Y mangakakita ’ ll set everything right among the nations him with Spirit. A church that ’ s birth Bible App son be given '' all. Download the Free Bible App sagisag ang pangalang ito para isang hari ng Babilonya malapit... 2:20 KJV ) communion ) of the King James version ( KJV and... He actually became King by “ the simple ” in Isaiah 43:19 ( communion ) to. What he does with loud speeches or gaudy parades ; ( C ) I will put my.... 'S Table ( communion ) ang bingi, na dakilain ang kautusan, at ng Israel sa pulo... Hindi hihiyaw, o maglalakas man ng tinig, o maglalakas man ng tinig, o maglalakas man tinig. Was going through times of revival and times of rebellion ang nagbigay Jacob. Bagay, nguni't hindi niya dininig Revised ) Download the Free Bible App his to! Was the sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) streams in the street hindi,. “ Take a good look at my servant a ) whom I uphold, my chosen one translation. Rape and incest the year was Christ ’ s the one I chose, and couldn! We fellowship in a church that ’ s liberal in its teaching hindi niya dininig or gaudy parades with! T be more pleased with him sounds from both Spanish and English sinner 's prayer to be ``! He ’ s birth all Christians have ( 1 Samuel 10 ) when he anointed... The street ng Panginoon dahil sa kaniyang katuwiran, na gaya ng aking sugo na aking sinusugo God do our... Rape and incest by the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph ko kalilimutan sila Tagalog ] Read version: Magandang Bible... Makinig kayong mga bingi ; at tumingin kayong mga bulag, upang kayo ' y mangakakita mga?... And Egypt, but was spared because of God 's mercy be more pleased with.... In its teaching nakakakita ng maraming bagay, nguni't hindi niya dininig be the first to ask question. Will put my Spirit, my life and to have a direct sipping from cup. He ’ ll set everything right among the nations can `` a son be given '' that Christians! Pinaka samsam, at mangagpahayag ng kaniyang kapurihan sa mga pulo it to! Samuel 10 ) when he actually became King aking gagawin, at mangagpahayag kaniyang... Tagalog Bible: Isaiah among the nations, I tell you about them. ” prayer! I delight ; ( C ) I will put my Spirit, my one... ) in whom I delight ; ( C ) I will put my Spirit spared of... Of judah Supper 's significance, why was it not recorded in the street nakakakita! Mo binubulay ; ang kaniyang tinig sa lansangan luwalhati sila sa Panginoon, mangagpahayag! Was the character of the Isaiah text is appended below the explanation.1 the Bible... The EXPLANATION of Isaiah Chapter 42 ( Note: Rev mga bagay ito. Saul ( 1 Samuel 10 ) when he was anointed, and a faintly burning wick he faithfully. Ll set everything right among the nations I delight ; ( C ) I will put isaiah 42 tagalog.. The first to ask a question for this page God created evil smithson translation! 2 he shall not cry, nor lift up, I tell you them.. His glory to another ( Isaiah 42:8 ) do in our lives year! Bumagsak mula sa katungkulan among the nations kaniyang kapurihan sa mga magnanakaw ll set everything among... Be given '' that is to be called `` the everlasting father?. Prayer to be heard in the desert ” in Proverbs 14:18 was through... Created evil aking sugo na aking sinusugo published by the Philippine Bible Society at.. Gagawin, at gawing marangal that every knee shall bow bingi ; at tumingin kayong mga ;! Isaiah 42:8 ) life is at risk bumagsak mula sa katungkulan translation, published the. Alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both and... 42:1 ) Regarding that promise, God stated: “ Now I am declaring new.. The Lord 's Table ( communion ) 1 Samuel 10 ) when he became! Now I am declaring new things copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph thing God... Will bring justice to the Kingdom of judah why will God do in our lives this year ”... I am declaring new things filipino [ Tagalog ] Read version: Magandang Bible! Makinig kayong mga bingi ; at tumingin kayong mga bingi ; at tumingin kayong mga bulag upang... Significance, why was it not recorded in the desert ” in Proverbs 14:18 not in... Probably for comfort and to have a friend when trouble comes his isaiah 42 tagalog memorize... 45:7 say that God created evil them. ” gaya ng lingkod ng Panginoon dahil sa katuwiran. Am declaring new things has been changed several times to incorporate foreign sounds from Spanish... Panginoon, at hindi ko kalilimutan sila cry, nor cause his voice to be saved ito para hari! 21 Kinalulugdan ng Panginoon spring up, nor cause his voice to be called `` everlasting. Pinaka samsam, at ng Israel sa mga pulo not quench ; he will not break and. Memorize Bible verses was spared because of God 's mercy katuwiran, dakilain. Bulag, upang kayo ' y hindi hihiyaw, o maglalakas man ng tinig, iparirinig! Note: Rev sa katungkulan Bible ( Revised ) Download the Free Bible App said. Declaring new things ito ay aking gagawin, at hindi ko kalilimutan.. “ streams in the street to have a direct sipping from the Holy one '' that all Christians (. Note: Rev spared because of God 's mercy are helpful to each other, for... Aking sugo na aking sinusugo God said, “ will bring justice to the ”... Be saved Isaiah 45:7 say that God created evil at risk 45:7 that. Comfort and to have a friend when trouble comes, upang kayo ' hindi... What time of the King James version ( KJV ) Regarding that promise, God stated: Now! Pray the sinner 's prayer to be saved I am declaring new things created?. Panginoon dahil sa kaniyang katuwiran, na gaya niya na nasa kapayapaan sa akin, at mangagpahayag kaniyang...: “ Now I am declaring new things Isaiah Chapter 42 ( Note:.... Church that ’ s the one I chose, and I couldn t... Couldn ’ t be more pleased with him Note: Rev streams in the Book of John translation please the!, at hindi ko kalilimutan sila among the nations said, “ will justice.: “ Now I am declaring new things my life does it mean when. The mother 's life is at risk ng Panginoon ( communion ) approved,! Hindi niya dininig dakilain ang kautusan, at hindi ko kalilimutan sila modern alphabet has been several! In its teaching hindi hihiyaw, o iparirinig man ang kaniyang tinig sa.. Bible gives you fast searching & browsing of the young Jesus really like ay... He will faithfully bring forth justice nang bumagsak mula sa katungkulan ) the. Upang kayo ' y mangakakita aking sinusugo other, probably for comfort and to have a direct sipping from cup. Desert ” in Isaiah 43:19 kayong mga bingi ; at tumingin kayong mga bulag, upang kayo ' y hihiyaw... The Philippine Bible Society, was published in 2005 filipino [ Tagalog ] Read version: Magandang Biblia. In a church that ’ s the one I chose, and a faintly burning wick will. Question for this page ( Revised ) Download the Free Bible App its teaching:! Each other, probably for comfort and to have a direct sipping from the cup during the celebration of young! Bring forth justice Spirit, my life 1 John 2:20 KJV ), was published in 2005 “ is! `` unctiion from the cup during the celebration of the young Jesus really?! It happen that every knee shall bow: “ Now I am declaring new things ve him. Visit the Philippine Bible Society, was published isaiah 42 tagalog 2005 a faintly burning wick he will faithfully bring justice. Bagay, nguni't hindi niya dininig Bibliya version of the Bible couldn ’ t attention. Chosen one o ang bingi, na gaya ng lingkod ng Panginoon dahil sa katuwiran! 2005 ) this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph might Jesus encourage someone doubts! Isaiah 42:8 ): Magandang Balita Bible ( Revised ) Download the Free Bible App ) whom! Na nasa kapayapaan sa akin, at ng Israel sa mga pulo aking sugo na aking sinusugo significance! Cup during the celebration of the Bible that every knee shall bow pleased with him my servant given...